سرطان قماربازی در فضای مجازی

قمار کردن در سایت‌های اینترنتی؛ تفریح جدید جوانان/ وقتی که مالباختگان از شکایت صرف نظر می‌کنند

این روز‌ها برای قمار کردن نیازی به حضور در زیرزمین‌ها و برخی قهوه خانه‌ها نیست، زیرا که این دسته از بازی‌های قمار وارد فضای مجازی شده و افراد زیادی را نیز به خود جذب کرده است.

آخرین اخبار