بارش آلاینده‌های جوی با شعار‌های مسئولان قطع نمی‌شود

به نظر می‌رسد که مسئولان ما تنها با شعار‌های خود عنوان می‌کنند که آلاینده‌های جوی و روز‌های نا‌سالم در اصفهان رو به کاهش است اما بارش این آلاینده‌ها با شعار‌های تو‌خالی مسئولان قطع و تمام نمی‌شود.

آخرین اخبار