اعتیاد به کودکان رسید

نداشتن تحرک و روابط اجتماعی خردسالان معتاد را تهدید می‌کند

کودکان ما هر روز بیش از پیش در دام اعتیاد فرو می روند، آنقدر که توان خروج از خانه و دنبال توپ دویدن را هم از دست داده اند.

آخرین اخبار