بهزاد فراهانی، بازیگر سینمای ایران:

آرزو می کنم سفره ای بی نان و تنی بی سامان نباشد

بازیگر سینمای ایران با بیان اینکه مردم فراهان بهار را با گل حسرت آغاز می کنند، گفت: گل حسرت، در اوایل بهار، سر از خاک برای دیدار گل نرگس در می آورد اما گل نرگس خزان کرده، گل حسرت برای دیدار گل سرخ مقاومت می کند که باز هم عمرش کفاف نمی دهد.

آخرین اخبار