بازدیدفرماندار اصفهان از بخش جرقویه علیا

کفیل در سفر یک روزه ی خود از بخش جرقویه علیا از پروژه های عمرانی بخش جرقویه بازدید کرد.

کشف حجاب بازیگر زن ایرانی مقابل چشم همسرش

این بازیگر زن سینمای ایران هم با حضور در غرب ، جو زده شده و کشف حجاب کرده است.

آخرین اخبار