مسافران برزيل ممنوع التصوير شدند

روزنامه گل امروز از ممنوع التصوير شدن چهره هاي سينمايي و بازيگراني كه در جام جهاني برزيل حضور پيدا كردند خبر داد.

آخرین اخبار