زنگ خطر وضعیت سینمای ایران؛

استفاده ابزاری کارگردانان ایرانی از «بازیگران ترکیه‌ای»

به نظر می‌رسد کارگردانان سینمای ایران در حالی که با عدم موفقیت تولید و فروش فیلم خود مواجه می‌شوند به سمت استفاده از بازیگرانی ترکیه‌ای می‌رود که محبوبیت کاذب دارند.

آخرین اخبار