ترویج سبک زندگی غربی

حجاب بازیگران وقتی از کشور خارج می شوند/الگوهای داخلی که زندگی غربی دارند+ تصاویر

مشاهده می شود برخی از بازیگران با زیر پا گذاشتن عرف و شان جامعه، از پوشاکی استفاده می کنند که زیبنده فرهنگ اسلامی و ایرانی نیست.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات