بازیکن محبوب برای وزیر شاخ گذاشت+ عکس

دیویدو کامرون هم که از ماجرا خبر نداشت رو به دوربین لبخند می زد.

آخرین اخبار