بخشدار جرقویه سفلی خبر داد:

شهرک بازیافت ضایعات در نیک آباد جرقویه کلید خواهد خورد

حسن جعفری هرندی گفت: تلاش ما، تبدیل انبارهای تفکیک ضایعات به تبدیل و ذوب مواد ضایعاتی در شهرک بازیافت است تا بتوان زمینه اشتغال گسترده ای را ایجاد کرد.

آخرین اخبار