منا قربانگاه حجاجی که در آسمان احرام بستند؛

طاق نصرت هایی که جای خود را به پارچه های عزا داد

کاروان های سفر رفته حجاج به ایران باز می گردند با کوله باری از غم و درد، این ساعت های آخر گوشه و کنار ایران حال و هوای عجیبی حاکم است تعدادی در تدارک استقبال از حاجیان از حج برگشته اند و جمعی مشغول جمع ریسه ها و طاق نصرت ها و نصب پارچه های عزا برای حاجیانی که در آسمان احرام بسته اند.

رئیس ستاد مکه‌ مکرمه:

۳ نفر از حجاج متوفی در مکه مکرمه دفن شدند

رئیس ستاد مکه‌ مکرمه گفت: امروز ۳۲ کاروان از سرزمین وحی وارد کشور می‌شوند و انتقال حجاج ایرانی که از ۱۷ مهر آغاز شده است تا ۶ آبان ادامه خواهد داشت.

آخرین اخبار