به مناسبت عید فطر، روز بازگشت به فطرت؛

عید فطر نمادی از پرواز انسان به ملکوت معنویت است

رمضان ندایی است برای توجه به خدای فراموش شده، ضیافتی است برای تناول از مائده تقوا و پایان این مهمانیِ خدایی، عید فطر است؛ عید توفیق بر طاعت و اطاعت، عید توبه و عید ذکر و یاد محرومان و گرسنگان. فطر، زمان برداشت میوه هایی است که از فطرت می جوشد.

آخرین اخبار