بازگشت حیات به مزارع شرق اصفهان؛

بازگشایی 20 روزه زاینده رود در اسفند ماه

فرماندار اصفهان گفت: از اول اسفند ماه به مدت 20 روز مرحله دوم رهاسازی آب زاینده‌رود آغاز می‌شود.

آخرین اخبار