به بهانه بازگشایی مجدد آب زاینده‌رود؛

صدای پای آب در زاینده‌رود و امیدی دوباره برای رونق کشاورزی شرق اصفهان‌

آب بامداد امروز در بستر رودخانه زاینده‌رود جاری شد و کشاورزان برای ادامه کشت خود می‌توانند از این آب استفاده کنند.

آخرین اخبار