نماینده مردم اصفهان؛

جریان پرفشار زاینده‌رود تا یک ماه دیگر ادامه دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، رودخانه زاینده‌رود تا بهار آینده خشک نمی‌شود و از یک ماه دیگر، جریان آن کاهش پیدا می‌کند.

آخرین اخبار