رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد

احتمال بازگشایی آب زاینده‌رود در اسفند ماه

رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: احتمال دارد آب رودخانه زاینده‌رود در اسفندماه دوباره باز شود و تا خردادماه سال آینده نیز این آب در رودخانه جاری باشد.

آخرین اخبار