شهردار اصفهان در برنامه«فرمول یک»:

بازگشایی دائمی زاینده رود نیازمند عزم ملی است/استفاده از نخبگان برای مدیریت شهر

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه بازگشایی دائمی زاینده رود نیازمند یک عزم ملی است گفت: شهرداری اصفهان به عنوان یک سهم بر این رودخانه تمامی تلاش خود را می کند تا با کمک مسئولان و مقامات استانی و ملی، زاینده رود به صورت دائمی جاری شود.

آخرین اخبار