مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد:

آب تا چند روز آینده در مزارع شرق اصفهان جاری می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: عدم بارش سبب شد تا زمان جاری شدن آب به مزارع شرق اصفهان چند روز جلو بیفتد.

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی استان اصفهان:

کشاورزان در جدال با شرایط سخت طبیعت/ عدم بارندگی مزارع شرق اصفهان را تشنه کرد

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: عدم بارش و شرایط جوی نا مطلوب زمین کشاورزان شرق اصفهان را تشنه کرد و می بایست هر چه سریعتر آب لازم جهت توزیع به سطح مزارع صورت گیرد تا محصول پاییزه دچار آسیب نشود.

آخرین اخبار

تبلیغات