معاون آب و آبفای وزیر نیرو:

اجازه بارگذاری جدید بر حوضه زاینده‌رود نمی‌هیم/ رهاسازی آب تا خرداد ۹۴

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با تاکید بر اینکه از این پس اجازه بارگذاری مصرف جدیدی در حوضه زاینده رود نخواهیم داد، گفت: اگر بارندگی در سال‌جاری مناسب و روان‌آب‌ها بیش از پیش‌بینی انجام‌شده باشد، در تابستان سال ۹۴ نیز رهاسازی خواهیم داشت.

آخرین اخبار