رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

بی تدبیری مسئولان دلیل تاخیر در بازگشایی زاینده رود است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: بی تدبیری و سوء مدیریت مسئولان این بار هم دلیل تاخیر در بازگشایی زاینده رود شد.

آخرین اخبار