بازپرداخت وام خرید قسطی لوازم خانگی ۲۴ ماهه شد

با کلید خوردن دوباره ارائه وام ارزان خرید قسطی لوازم خانگی ایرانی ، بازپرداخت آن ۲۴ ماهه با سود ۱۲ درصد شد.

آخرین اخبار