رئیس هیئت ورزش‌های همگانی اصفهان:

بازی‌های الکترونیکی سرداران جنگ‌های آینده را تربیت می‌کند

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان اصفهان گفت: جنگ‌های آینده جنگ سایبری و نرم است و بازی‌های الکترونیکی می‌تواند در این فضا سرداران جنگ‌های آینده را شناسایی و تربیت کند.

آخرین اخبار