توضیحات آموزش و پرورش در خصوص چاپ تصویر مستهجن خالکوبی دیوید بکام در کتاب درسی دانش‌آموزان

ایرادات عکس خالکوبی دیوید بکام هنگام انتخاب به چشم نیامد / عکس در بازنگری کتاب حذف می‌شود

آموزش و پرورش در خصوص چاپ تصویر خالکوبی دیوید بکام در کتاب درسی دانش‌آموزان توضیحاتی ارائه کرد.

آخرین اخبار