درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در مزد 97 / شورای عالی کار هفته آینده جلسه دارد

گروه‌های کارگری درخواست بازنگری در دستمزد سال 97 کارگران را برای بررسی در نشست شورای عالی کار به این شورا ارائه داده‌اند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

دانشگاه‌های کشور باید در اقتصاد مقاومتی الگوسازی کنند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاه‌های کشور باید در اقتصاد مقاومتی الگوسازی کنند و فعالیت‌های مختلفی در این راستا به‌کار گیرند.

استاندار اصفهان:

طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان تصویب شد

استاندار اصفهان گفت: با تصویب طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان و ابلاغ آن به شهرداری اصفهان با هر گونه دلال‌بازی، رشوه‌گری و واسطه‌گری به شدت برخورد می‌شود.

آخرین اخبار