مدیرکل بهزیستی استان اصفهان

بیش از هزار و 700 نهاد در استان اصفهان تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان اصفهان هستند

بیش از هزار و 700 نهاد در استان اصفهان تحت نظر اداره بهزیستی استان اصفهان هستند که هزار نهاد از آن مهدکودک و 700 مجموعه نیز مراکزی مانند توانبخشی و مراکز ترک اعتیاد هستند.

آخرین اخبار