بازنشستگان صندوق فولاد چشم انتظار بودجه ۱۴۰۰

بازنشستگان صندوق فولاد با اشاره به برخی بندهای بودجه سال ۱۴۰۰ خواستار اصلاح احکام همسان‌سازی بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب‌آهن مطابق با تورم و نه برابری آن با کمترین‌های صندوق کشوری و نظارت بر مصوبات مجلس و دولت در صندوق فولاد شدند.

آخرین اخبار