نماینده مردم اصفهان

مردم انزجار خود را از عملکرد آشوب گران نشان دادند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت : مردم در محکومیت آشوب طلبی به صحنه آمدند تا اعلام کنند با وجود نارضایتی های موجود اجازه نمی دهند که دشمنان از این گلایه ها سو استفاده کنند.

آخرین اخبار