مسئول اجرای پروژه گفت:

آغاز فاز دوم کانال های آب رسانی اسلام آباد/ کمبود بودجه عامل به زمین ماندن بازسازی

فاز دوم کانال های آب رسانی اسلام آباد بعد از یک دوره 2 ساله کمبود بودجه و اعتبار آغاز شد.

آخرین اخبار