مدیر پایگاه جهانی نقش جهان خبر داد

طراحی و بازسازی سنگفرش‌های آسیب‌دیده میدان نقش جهان

مدیر پایگاه جهانی نقش جهان گفت: سنگفرش میدان امام (ره) که در نقاط مختلف دچار آسیب شده بود، در حال طراحی و بازسازی است.

آخرین اخبار