نظر شرق اصفهانی ها در بازسازی غزه:

جشن عاطفه هایی دیگر در بازسازی غزه به پا کنیم/ محرومیت مردم شرق اصفهان مانع کمک به غزه نمی شود

همه با هم در ساخت سرزمینی که قدس را در قلب خود جای داد به پا می خیزیم تا جلوه ای از بسیج سازندگی را در جهان اسلام به پا کنیم.

آخرین اخبار