مجری بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان مطرح کرد:

فاز اول بازسازی شبکه فاضلاب شهری اصفهان امسال به پایان می رسد

مجری بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان گفت: اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب شهری اصفهان با چهار روش اجرایی شده و فاز اول آن امسال به پایان می رسد.

آخرین اخبار