اجرای فاز اول طرح جامع امامزاده میرزین العابدین ورزنه

عملیات اجرایی فاز اول طرح جامع امامزاده میرزین العابدین ورزنه با هزینه ای بالغ بر 3 میلیار دو 500 میلیون ریال آغاز گردید.

آخرین اخبار