کشف مجدد آلودگی در برنج‌های خارجی

تمایل خریداران به سمت برنج ایرانی بیشتر می‌شود

هفته گذشته اسناد مربوط به توزیع و فروش برنج‌های آلوده و تاریخ‌ مصرف گذشته از سوی شرکت بازرگانی دولتی بین مردم منتشر شد که واکنش‌هایی در پی داشت.

آخرین اخبار