رئیس مرکز بازرسی وزارت کشور:

مدیری که به میز خدمت توجه نکند، متخلف است

رئیس مرکز بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت کشور گفت: میز خدمت بسیار مهم است و رئیس‌جمهور دستور داده است چنان مدیری به میز خدمت توجه نکند این مدیر حتماً باید به‌عنوان متخلف معرفی شود.

آخرین اخبار