مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

بازرسی های نوروزی اصفهان با حضور نماینده دادستان انجام می‎شود

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: طرح ویژه بازرسی‌های نوروزی در اصفهان امسال با حضور نماینده دادستانی اجرا می شود.

آخرین اخبار