رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ اصفهان تاکید کرد:

مخالف فروش پیتزاهای پنج هزارتومانی در اصفهان هستیم

رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ اصفهان مشکل بزرگ این صنف را فروش پیتزاهای پنج هزار تومانی اعلام کرد و گفت: ما به شدت مخالف فروش پیتزاهای پنج هزار تومانی هستیم.

آخرین اخبار