بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات

بازدید مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور بانوان از شهر نصر آباد جرقویه

آموزش خانواده ها و ارزش های دینی و خدا محوری عوامل اصلی در پیشگیری از معتاد شدن می باشد .

آخرین اخبار