بازدید معاون عمرانی استانداری از 10 روستای بخش بن رود

فرماندار به همراه دیگر مسئولین استانی در بازدید از چند روستای بخش بن رود از نزدیک با مشکلات پیش روی روستاییان آشنا شدند .

آخرین اخبار