در دیدار 4 ساعته از مترو توسط استاندار مطرح شد

بررسی موانع پروژه مترو در جهت تسریع امور

استاندار اصفهان در جلسه ای با بررسی مشکلات و موانع اجرای پروژه دستورات لازم را برای تسریع در انجام این طرح اساسی صادر کرد.

آخرین اخبار