عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع):

بازدید از تأسیسات نظامی بیش از تهدید، تحقیر به دنبال دارد/ خالصانه به کاروان علوی ملحق شوید

وظیفه همه مسئولان در جریان مذاکرات است که تماما در چارچوب فرمایشات رهبری قدم بردارند تا موفق شوند.

آخرین اخبار