مدیر بخش بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

جذابیت‌ انرژی خورشیدی برای پس اندازهای خرد / بازگشت سرمایه تولید برق خانگی در 3.7 سال

مدیر بخش بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: هر انشعاب پنج کیلو واتی خانگی حدود 25 میلیون تومان هزینه دارد و مصرف‌کنندگان می‌توانند برق مازاد مصرفی خود را به فروش برسانند و از فضای مازاد پشت‌بام خود درآمدزایی داشته باشند.

آخرین اخبار