بازخوانی بیانات رهبر انقلاب؛

درس‌های حادثه ۱۸تیر برای ما و اشتباهات محاسباتی دشمن

اوّلین درس را دشمنان ما بگیرند. مشت به سندان نکوبند؛ با اسلام درنیفتند؛ با نظامی که متّکی به توده‌های میلیونی ملت است، درنیفتند؛ فایده‌ای ندارد.

آخرین اخبار