رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور :

بسته اشتغال تصویب شد

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: در بسته سياستي اجرايي اشتغال كشور كه توسط شوراي عالي اشتغال تصويب شده ، حفظ و صيانت از نيروي كار و توسعه اشتغال پايدار هدف اصلي قرار گرفته است .

آخرین اخبار