رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی

سرمایه گوجه و سیب‌زمینی‌کاران له شد

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با بیان اینکه نرخ خرید هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی کشاورزان به ۲۰۰ تومان افت کرد، گفت: به‌دلیل مشکل هرساله عدم‌اجرای الگوی کشت، این محصولات کشاورزان روی دست آنها باقی مانده است.

آخرین اخبار