توزیع میوه نوروزی از ۲۶ اسفندماه در بازارهای روز کوثر

سرپرست سازمان میادین میوه تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: ‌میوه‌های نوروزی با قیمت مصوب دولتی از ۲۶ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده در بازارهای روز شهرداری اصفهان توزیع می‌شود.

آخرین اخبار