رییس موسسه توسعه اشتغال و کارآفرینی اصفهان:

بازار کار فارغ التحصیلان بحرانی است

بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاه ها و کسانیکه تحصیلات عالیه دارند دچار مشکل بوده و بحرانی است.

آخرین اخبار