موسوی‌لارگانی

پشت‌پرده‌ تلاش برخی کشورها برای در دست گرفتن بازار نساجی ایران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از شرکت‌های نساجی ترکیه و هند در ایران نمایندگی نیز تأسیس کرده‌اند که همین امر موجب تعطیلی صنایع نساجی بسیاری شده ‌است.

آخرین اخبار