در پی برگزاری نخستین نمایشگاه ایران در عراق

بازار میلیاردی سلامت عراق در انتظار دانش پزشکی و داروهای ایرانی

مشاور اداره‌کل بین‌الملل وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه ایران در بغداد از آمادگی بازار میلیاردی سلامت عراق برای بهره‌مندی از دانش پزشکی و داروهای ایرانی خبر داد.

آخرین اخبار