رکود تورمی و افزایش لاک‌پشتی قیمت در انتظار بازار مسکن اصفهان

می‌توان برای مسکن رکود تورمی و افزایش لاک‌پشتی در قیمت را متصور شد؛ قیمت‌ها ارزان نخواهد شد و ثابت نخواهد ماند اما شیب برای افزایش هم کم خواهد بود

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان

رونق نسبی در بازار مسکن اصفهان/ قیمت خانه ۲۰ درصد رشد یافت

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان گفت: در حال حاضر شاهد رونق نسبی در بازار مسکن اصفهان هستیم.

آخرین اخبار