معاون امور اقتصادی وزارت صنعت خبر داد

تنظیم بازار محرم و صفر با گوشت قرمز وارداتی/ هر کیلو ۳۳ هزار تومان

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توزیع گوشت قرمز گوسفندی وارداتی برای تنظیم بازار محرم و صفر از یک ماه پیش آغاز و در حال حاضر هم ادامه دارد.

آخرین اخبار